Gradsko vijeće

Gradsko vijeće

 VIJEĆNICI GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANCA U MANDATU 2021. – 2025. GODINE

Prezime i ime

Stranka

Promjene tijekom mandata

e-mail adresa

Babić Antun

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

Nezavisna platforma sjevera

 

[email protected]

Car Matišić Martina

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

-

[email protected]

Cikač Ljudvek

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

-

[email protected]

Đuras Zdenko

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

-

[email protected]

Geci Kristina

Narodna stranka – Reformisti – Reformisti

Osobni podatci

[email protected]

Gotal Elvis

Hrvatska demokratska zajednica - HDZ

-

[email protected]

Grđan Josip

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

Nezavisna platforma sjevera

 

[email protected]

Mesec Danica

Hrvatska stranka umirovljenika – HSU

zamjena vijećnika Stjepana Kozine (mirovanje mandata)

[email protected]

Mudri Božica

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

Nezavisna platforma sjevera

 

[email protected]

Patekar Dalibor

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

-

[email protected]

Rohtek Miroslav

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

Nezavisna platforma sjevera

 

[email protected]

Sedlar Ivan

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

Nezavisna platforma sjevera

 

[email protected]

Sedlar Nikola

Hrvatska narodna stranka – Liberalni demokrati – HNS

Nezavisni vijećnik

[email protected]

Slunjski Mihael

Socijaldemokratska partija Hrvatske – SDP

-

[email protected]

Spasojević Goran

Kandidacijska lista grupe birača (Nezavisna lista – Milorad Batinić)

Nezavisna platforma sjevera

 

[email protected]

***ažurirano 19. listopada 2023.g.

print