Impressum

Impressum

Službena stranica Grada Ivanca
Adresa (URL): http://www.ivanec.hr

O sadržaju i izgledu internetske stranice brine Upravni odjel za poslove gradonačelnika koji ju osvježuje novostima iz djelatnosti gradske uprave te gradskih ustanova.


Izdavač: Grad Ivanec 

Grad Ivanec
Trg hrvatskih ivanovaca 9b
42240 Ivanec


Matični broj: 2691167
OIB: 84121580205

Telefon: 042/ 404 870
Telefaks: 042/781 103
E-mail: grad@ivanec.hr


Glavna urednica: Marina Držaić
@: marina.drzaic@ivanec.hr

Uredništvo: Marina Držaić, Ljiljana Risek

print