Stanovništvo

Stanovništvo

Stanovništvo i naselja

 Područje grada Ivanec obuhvaća 29 naselja: Bedenec, Cerje Tužno, Gačice, Gečkovec, Horvatsko, Ivanec, Ivanečka Željeznica, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Jerovec, Kaniža, Knapić, Lančić, Lovrečan, Lukavec, Margečan, Osečka, Pece, Prigorec, Punikve, Radovan, Ribić Breg, Salinovec, Seljanec, Stažnjevec, Škriljevec, Vitešinec, Vuglovec i Željeznica. (Tablica 1.)

Tabela br. 1: Broj stanovnika, kućanstava i stanova

Naselje

Broj stanovnika

Broj kućanstva

Broj stanova

Bedenec

732

221

263

Cerje Tužno

182

47

100

Gačice

355

102

142

Gečkovec

116

42

59

Horvatsko

173

49

50

Ivanec

5.234

1.654

2.123

Ivanečka Željeznica

253

75

101

Ivanečki Vrhovec

307

84

128

Ivanečko Naselje

237

67

72

Jerovec

827

238

285

Kaniža

287

96

115

Knapić

62

23

52

Lančić

299

87

95

Lovrečan

490

131

163

Lukavec

141

34

97

Margečan

384

106

137

Osečka

220

62

82

Pece

81

23

24

Prigorec

531

155

219

Punikve

445

123

228

Radovan

372

104

121

Ribić Breg

145

38

47

Salinovec

512

146

288

Seljanec

223

48

49

Stažnjevec

340

106

137

Škriljevec

247

71

139

Vitešinec

96

30

59

Vuglovec

333

103

131

Željeznica

134

32

43

UKUPNO

13.758

4.097

5.549

Izvor: DZS, Popis stanovnika 2011. godine

Ukupan broj stanovnika u gradu Ivancu iznosi 13.758, a broj kućanstava 4.097, iz čega proizlazi da je prosječna veličina kućanstva 3,36 člana.

Gustoća naseljenosti u gradu Ivancu iznosi 145,28 st/km2, što je nešto više nego u Varaždinskoj županiji (139,50 st/km2). Najveći broj stanovnika ima naselje Ivanec (5.234), dok je najslabije naseljeno naselje Knapić sa samo 62 stanovnika.

Veći broj naselja bilježi depopulaciju stanovnika na svom području. Broj stanovnika na području Grada, prema popisu stanovništva iz 2011. (13.758), smanjio se za 676 stanovnika, odnosno 4,68 %,  u odnosu na broj stanovnika 2001. godine kad je iznosio 14.434 stanovnika.

Tabela br.2.: Prirodno kretanje stanovnika Grada Ivanca u 2010. i 2011. godini

Godina

Živorođeni

Umrli

Prirodni prirast

Vitalni indeks

2010.

135

177

42

76,3

2011.

138

178

40

77,5

                 Izvor: DZS, Priopćenje broj: 7.1.1. (19. srpnja 2011. godine / 19. srpnja 2012.)

Prirodni prirast stanovništva u 2010. godini bio je negativan (- 42 stanovnika). Vitalni indeks (broj živorođenih na 100 umrlih) iznosio je 76,3. (Tablica 2.)

U strukturi stanovništva, sudjelovanje poljoprivrednog stanovništva je smanjeno, a ponajviše u samom urbanom središtu grada Ivanca. Stoga je prisutan proces deagrarizacije uzrokovan procesom industrijalizacije na samom području, što govori kako procesi urbanizacije sve više prodiru u ovaj tradicionalni agrarni kraj.

print