Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije - Javne ustanove

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije - Javne ustanove

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodjeljuje Javnim ustanovama za rekonstrukciju postojećih kotlovnica ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

  • s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode (u tekstu: sustav na biomasu),
  • s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i/ili prostora ili za grijanje i hlađenje (u tekstu: sustav s dizalicom topline),
  • sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora (u tekstu: sustav sa sunčanim toplinskim pretvaračima) i/ili
  • s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u samostalnom ili mrežnom radu (u tekstu: sustav s fotonaponskim pretvaračima),

u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Pravo na sredstva Fonda po ovom Pozivu mogu ostvariti Javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna (sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika)

Intenzitet potpore je 80%. 60% i 40%, a ovisi o mjestu provedbe ulaganja.

Sredstva će se dodjeljivati:

  1. do utroška raspoloživih sredstava ili
  2. do konca 2019. godine, što prije nastupi.

Javna ustanova na Poziv može dostaviti samo jedan zahtjev:

  • za postavljanje jednog ili više sustava OIE,
  • na jednoj ili više građevina.

Detalje natječaja i obrasce za prijavu možete pronaći OVDJE.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print