Objavljena su dva natječaja za Podmjeru 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”

Objavljena su dva natječaja za Podmjeru 4.2. ”Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva natječaja za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 300.000.000,00 HRK od čega:

• 162.000.000,00 HRK za mikro, mala i srednja poduzeća

• 18.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća

• 108.000.000,00 HRK za velika poduzeća

• 12.000.000,00 HRK za korisnike početnike u rangu velikih poduzeća

Prihvatljivi korisnici su:

  1. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
  2. fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
  3. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
  4. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom (26) iste Uredbe

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR pa do 3.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike ovisno o sektoru. Za velike korisnike najniža visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 5.000.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 18. svibnja 2020. godine do 12:00 sati.

  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.2. „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 HRK.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru
  2. fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru

Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 15.000 EUR, a najviša 1.000.000 EUR, osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za potporu za navedeni natječaj mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 16. ožujka 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati.

Detaljnije informacije o navedenim natječajima i potrebnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print