Objavljen Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Objavljen Natječaj za tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena, a prihvatljivi su sljedeći korisnici:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

* U smislu ovoga natječaja javnim tijelima se ne smatraju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave s obzirom da iste ne mogu ispuniti obvezu iz točke 16. Priloga 1. ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju je 50.000.000,00 HRK, a intenzitet javne potpore iznosi 100%. Najniža visina javne potpore po projektu je 400 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR.

Ukoliko posjedujete OPG koji je upisan u Upisnik poljoprivrednika u opisu prihvatljivih ulaganja nalazi se mjera uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta. Da bi se mogli prijaviti potrebno je da barem 50% parcela koje su u vašem vlasništvu budu zarasle invazivnim vrstama. Također kao obvezna dokumentacija navodi se Potvrda izrađena i potpisana od nadležnog službenika područne jedinice Ministarstvanadležne za stručnu podršku poljoprivredi u kojoj će biti navedeni minimalno sljedeći podaci:

  • razina zaraslosti (I, II ili III razina sukladno Prilogu 3 Natječaja)
  • površina zaraslosti u m2 na određenoj ARKOD parceli ili katastarskoj čestici
  • vrsta utvrđene invazivne strane vrste koja se uklanja na određenoj ARKOD parceli ili katastarskoj čestici.

Do navedene potvrde za područje grada Ivanca možete doći tako da pošaljete e-mail na Andreja.V-Pofuk@mps.hr, predstavnici Savjetodavne službe. U mailu se moraju nalaziti podaci o OPG-u i brojevima čestica koje OPG posjeduje da bi Savjetodavna služba mogla izaći na teren te procijeniti razinu i površinu zaraslosti i vrstu invazivne strane vrste koja u konačnici određuje i najviši iznos potpore koji možete ostvariti. Na temelju tih podataka Savjetodavna služba Vam izrađuje i izdaje Potvrdu koja se učitava u AGRONET.

Za dodatne informacije oko same Potvrde i izlaska na teren možete se obratiti predstavnici Savjetodavne službe za grad Ivanec: Andreja Vukalović Pofuk na broj - 091 4882 769.

Sva prihvatljiva ulaganja u sklopu ovog natječaja detaljnije su opisana u Prilogu 3. natječajne dokumentacije. Detaljnije informacije o samom pozivu i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći ovdje.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu je od 9. studenog 2020. godine od 12:00 sati do 11. siječnja 2021. godine do 12:00 sati. 

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print