Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije. Kroz ovaj poziv sufinancirat će se  projekti korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjere ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora sukladno Tehničkim uvjetima.

Poziv Fonda otvoren je za jedinice regionalne i lokalne samouprave, tijela državne uprave, ostale proračunske i izvanproračunske korisnike, ustanove, zadruge, trgovačka društva, obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatne iznajmljivače, kao i za samostalne djelatnosti te ostale pravne subjekte, osim udruga. Prijaviti se mogu i suvlasnici višestambenih zgrada putem svojih upravitelja, ali i vjerske zajednice.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna.

U okviru Projekta moguća je provedba mjera na jednoj ili više lokacija.

Po Projektu  se može ostvariti sufinanciranje kako slijedi:

za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno najviše 70.000,00 kuna po lokaciji,

za ugradnju sustava za korištenje OIE kroz provedbu mjera M1 ili M2 sukladno Tehničkim uvjetima:

  • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske,

za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno najviše 56.000,00 kuna po lokaciji, odnosno sveukupno u iznosu do najviše 1.400.000,00 kuna za sve opravdane troškove na svim lokacijama provedbe Projekta.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati. Prijava se podnosi pisanim putem ili osobnom dostavom putem prijavnog ureda Fonda.

Sve detalje poziva te popis obvezne dokumentacije i obrazaca koji se šalju možete pronaći OVDJE.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na gore navedeni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print