ZA SPORT Raspisan natječaj resornog ministarstva za sufinanciranje sportskih programa i natjecanja u 2023.

ZA SPORT Raspisan natječaj resornog ministarstva za sufinanciranje sportskih programa i natjecanja u 2023.

Ministarstvo turizma i sporta raspisalo je Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2023. godini.

Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava sporta koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.

Natječaj je podijeljen u tri osnovna programska područja:

  • PP1 Poticanje programa bavljenja amaterskim sportom i zdravstveno usmjerenim tjelesnim vježbanjem;
  • PP2 Poticanje programa organiziranja natjecanja te sudjelovanja na istima na kojima sudjeluju samo sportaši iz Republike Hrvatske te odlazak sportaša na međunarodno natjecanje izvan Republike Hrvatske
  • PP3 Poticanje programa organiziranja međunarodnih sportskih natjecanja.

Prijavitelj može poslati samo jednu prijavu na Natječaj i to za samo jedno programsko područje.

Programi koji se mogu sufinancirati:

  • koji su započeli s provedbom od 1. siječnja 2023. godine i još traju u trenutku objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2023. godine;
  • koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Natječaja te će završiti do 31. prosinca 2023. godine.

Ministarstvo turizma i sporta sufinancirat će prihvatljive troškove programa najviše do 80% vrijednosti prijavljenog programa. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu programa prijavitelji su dužni osigurati iz ostalih izvora.

Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 2.000,00 eura, a najveći 18.000,00 eura za programsko područje PP1 i programsko područje PP2. Za programsko područje PP3 najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 7.000,00 eura, a najveći 28.000,00 eura.

Financijskim potporama pomoći će se provedba do 140 programa.

Natječaj je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta, odnosno od 1. veljače do 2. ožujka 2023. godine.

Upute za prijavitelje, obrasci za prijavu i ostala natječajna dokumentacija nalazi se na mrežnoj stranici Ministarstva turizma i sporta - https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/s-p-o-r-t/22182 .

Sva pitanja vezana uz Natječaj mogu se postaviti isključivo slanjem upita na adresu e-pošte: natjecaj-sport@mints.hr  i to najkasnije do 18. veljače 2023. godine.

 

print