Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Zatvorena savjetovanja
- 09.12.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

II. Izmjene Programa javnih potreba u području socijalne skrbi za Grad Ivanec u 2022. godini