Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave

Javna nabava

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave Grada Ivanca dostupan je u EOJN RH

Uputa korisnicima za ostvarenje pristupa navedenom dokumentu:

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20), Plan nabave Grada Ivanca objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/oglasnik/ u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti pod rubrikom PLANOVI NABAVE, upisivanjem naziva javnog naručitelja – GRAD IVANEC i klikom na „povećalo“.