Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Gradsko vijeće

Službene objave Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Službene objave Pozivi i materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca