Dokumenti

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 5. sjednicu Gradskog vijeća

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Prijedlog plana uređenja groblja na području Grada Ivanca za razdoblje 2018.-2022. godine

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Prijedlog programa modernizacije nerazvrstanih cesta Grada Ivanca za razdoblje 2018.-2022. Godine