Dokumenti

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

Odluka o izmjeni Odluke o mjerilima za sufinanciranje smještaja djece s područja Grada Ivanca u dječje vrtiće za 2019. godinu