Dokumenti

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program gradnje i održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za razdoblje od 2021. – 2024. godine.

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 45. sjednicu gradskog vijeća

Aktualni projekti

Zaposli – Educiraj – Pomozi II (ZEP II)

NAZIV PROJEKTA: Zaposli – Educiraj – Pomozi II (ZEP II)

NAZIV KORISNIKA: Hrvatski Crveni križ - Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Varaždinske županije.

Ukupna vrijednost projekta: 2.840.180,00 kuna.

Iznos bespovratnih sredstava: 2.840.180,00 kuna.

Kratki opis projekta: Partneri na projektu su Grad Ivanec, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Regionalni ured Varaždin, Centar za socijalnu skrb Varaždin, Općina Gornji Kneginec, Općina Visoko, Grad Novi Marof, Grad Varaždinske Toplice, Općina Klenovnik, Općina Maruševec, Općina Sračinec, Općina Breznički Hum, Općina Breznica.

Projekt je primarno usmjeren na zapošljavanje teško zapošljivih žena, koje kroz projekt prolaze i formalnu naobrazbu, a čime će dugoročno postati konkurentnije na tržištu rada.

Provedbom projektnih aktivnosti direktnu korist imaju starije osobe i osobe u nepovoljnom socijalnom i ekonomskom položaju. Njima se kroz rad žena zaposlenih na projektu svakodnevno podiže kvaliteta života. Zaposlene žene (gerontodomaćice) pomažu im u dostavi namirnica, pripremi obroka u njihovim domovima, održavanju i čišćenju stambenog prostora/domova, pri oblačenju i svlačenju, brizi o higijeni, potom u socijalnoj integraciji, u posredovanju i ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.).

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: 31 žena pripadnica ranjive skupine zaposleno je na rok od jedne godine. 26 žena kroz projekt će steći formalnu naobrazbu te će postati konkurentnije na tržištu rada. Novozaposlene žene pružat će  pomoć u svakodnevnom funkcioniranju za 186 krajnjih korisnika. Od toga će na području grada Ivanca u projektne aktivnosti biti uključene 4 gerontodomaćice koje će skrbiti za 24 krajnja korisnika.

Razdoblje provedbe projekta: 01.03.2021. do 30.06.2022.

Kontakt osoba:

Slađana Cestar
email: ured.dckvzd@gmail.com,
tel: 098/435-795