Dokumenti

Zatvorena savjetovanja

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program gradnje i održavanja građevina javne odvodnje oborinskih voda za razdoblje od 2021. – 2024. godine.

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 45. sjednicu gradskog vijeća