Dokumenti

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik i akti donijeti na 39. sjednici Gradskog vijeća

Zatvorena savjetovanja

Javna rasprava o prijedlozima izmjena i dopuna prostorno-urbanističkih planova Grada Ivanca