Dokumenti

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program utroška sredstava šumskog doprinosa  u 2023. godini

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Upravni odjel za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

Program korištenja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Ivanca za 2023. godinu

Zatvorena savjetovanja
- 21.11.2022. Završio

Služba za pravne poslove i javnu nabavu

Nacrt prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Varaždin u 2023. godini