Dokumenti

Zatvorena savjetovanja
- 30.01.2022. Završio

Upravni odjel za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

ODLUKA o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje  predškolskog odgoja djece  u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2022. godinu

Plana nabave za 2022. godinu

Plan nabave Grada Ivanca dostupan je u EOJN RH

Uputa korisnicima za ostvarenje pristupa navedenom dokumentu:

Sukladno članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 101/17 i 144/20), Plan nabave Grada Ivanca objavljuje se u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske https://eojn.nn.hr/oglasnik/ u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav, a pretragu je moguće izvršiti pod rubrikom PLANOVI NABAVE, upisivanjem naziva javnog naručitelja – GRAD IVANEC i klikom na „povećalo“.