Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Otvorena savjetovanja
- 05.12.2023. U trajanju

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i imovinu

Odluka o utvrđivanju mjerila za sufinanciranje predškolskog odgoja djece u dječjim vrtićima i sufinanciranju usluge čuvanja, brige i skrbi o djeci predškolske dobi koju pružaju obrti za obavljanje djelatnosti dadilja za 2024. godinu