Gradsko vijeće

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 27. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 25. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 26. sjednice gradskog vijeća

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 24. sjednice gradskog vijeća

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca