Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca