JAVNOST RADA

Gradsko vijeće

JAVNOST RADA

Obavijest o načinu prisustvovanja sjednicama Gradskog vijeća Grada Ivanca

U skladu s odredbom članka 95. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 20/18, 91/20, 15/21 i 38/21 – pročišćeni tekst), na sjednicama Gradskog vijeća Grada Ivanca mogu prisustvovati i građani i predstavnici zainteresiranih pravnih osoba, u skladu s prostornim prilikama i mogućnostima, osim u slučajevima kada je javnost u skladu s Poslovnikom isključena.

Ako za pojedinu sjednicu Gradskog vijeća postoji veći interes javnosti, zainteresirane osobe dužne su o svojoj namjeri prisustvovanja sjednici obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća najmanje dva (2) dana prije održavanja sjednice, a ukoliko nema većeg interesa, mogu predsjednika Gradskog vijeća obavijestiti neposredno prije sjednice.

U slučaju da broj prijavljenih građana i predstavnika pravnih osoba premašuje prostorne prilike i mogućnosti, osobe kojima će biti omogućena nazočnost na sjednici odrediti će se prema redoslijedu prijave predsjedniku Gradskog vijeća.