GRAD IVANEC ( 01 ) - 2021.

Brza pretraga (Alt+Q)
Napredna pretraga
-
/
-
/
(Pretražuje po nazivu predmeta i dokumenta, nazivu podnositelja na predmetu i dokumentu, nazivu primatelja na dokumentu i napomenama na predmetu/dokumentu.)
-
/
-
/
Predmeti
Novo
Objava web
U procesu
Odobren
Status
Vrsta postupka
Predmet
Naziv predmeta
Podnositelj
Kod referenta
Dat. prvog dok.
Broj. dok.
Predmet potpisan
Pravo
Datum roka
Veza prema predmetu
Stupanj tajnosti
Objekt
Katastarska čestica, općina
Naselje
Vrsta rješenja
Datum rješenja
Rok čuvanja
Rbr. knjige pismohrane
Datum arhiviranja
Spremište
Datum početka čuvanja
Brisano
U rokovniku
Ad acta
Neupravni
023-05/20-01/10
39. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANCA - 09. LISTOPADA 2020. GODINE
GRADSKO VIJEĆE GRADA IVANCA
Snježana Canjuga 02
30.09.2020.
3
Nije tajno
NEUPRAVNI
07.01.2021.
trajno
07.01.2021.
GRADSKO VIJEĆE GRADA IVANCA
Dokumenti
Nepreuzet
U procesu
Odobren
Broj. dok.
Urudžbeni broj
Tip dokumenta
Naziv
Primitak/Izdavanje
Podnositelj
Primatelj
Status
Brisano
Dokument potpisan
Rok rješavanja
Datum roka
Veza prema dokumentu
Način dostave
Objekt
Katastarska čestica, općina
Naselje
Vrsta rješenja
Datum rješenja
1
2186/12-02/05-20-1
POZIV
39. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANCA - 09. LISTOPADA 2020. GODINE
30.09.2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA IVANCA
Riješen
NEUPRAVNI
07.01.2021.
2
2186/12-02/05-20-2
ZAPISNIK
ZAPISNIK S 39. SJEDNICE GRADSKOG VIJEĆA GRADA IVANCA
09.10.2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA IVANCA
Riješen
NEUPRAVNI
07.01.2021.
3
2186/12-02/05-20-3
DOPIS
GLASILA D.O.O. - DOSTAVA AKATA NA OBJAVU
09.10.2020.
GRADSKO VIJEĆE GRADA IVANCA
Riješen
NEUPRAVNI
07.01.2021.
GLASILA D.O.O. - DOSTAVA AKATA NA OBJAVU
Datoteke
Redni broj
Naziv
Tip
Datum i vrijeme
1
ZAPISNIK
pdf
02.12.2020. 12:32
2
2. Zaključak - Financijsko izvješće trgovačkog društva Varkom d.pdf
pdf
02.12.2020. 12:33
3
3. Zaključak - Financijsko izvješće trgovačkog društva Čistoća .pdf
pdf
02.12.2020. 12:33
4
4. Zaključak - Financijsko izvješće trgovačkog društva Ivkom d.pdf
pdf
02.12.2020. 12:33
5
5. Zaključak - Financijsko izvješće trgovačkog društva Ivkom-Vo.pdf
pdf
02.12.2020. 12:34
6
6. Zaključak - Godišnje izvješće o radu Dječjeg vrtića Ivančice.pdf
pdf
02.12.2020. 12:34
7
7. Zaključak - Financijsko izvješće trgovačkog društva Poslovna.pdf
pdf
02.12.2020. 12:34
8
8. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Ivanca za 20.pdf
pdf
02.12.2020. 12:34
9
9. Zaključak - Izvješće o radu Gradonačelnika.pdf
pdf
02.12.2020. 12:36
10
10. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Ivanca za 2020. godinu i p.pdf
pdf
02.12.2020. 12:37
11
10. a) II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastruktu.pdf
pdf
02.12.2020. 12:37
2. Zaključak - Financijsko izvješće trgovačkog društva Varkom d.pdf
Napomene
Napomena uz predmet: 023-05/20-01/10


Dodatni podaci