Novosti

POZIV UDRUGAMA Webinar za program Europa za građane i novi projekt jačanja podrške razvoju udruga

Petak

U uvjetima kada je pandemija uzrokovana coronavirusom svim udrugama civilnog društva ove godine otežala rad i djelovanje, Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec d.o.o. nastavljaju razvijati nove projekte i nove oblike podrške radu udruga na području grada Ivanca.

U cilju nastavka njihova, što boljeg informiranja, Poslovna zona poziva sve zainteresirane udruge da se prijave i sudjeluju u webinaru za program Europa za građane, a koji će se održati prema sljedećem rasporedu:

  • za mjeru 2.3. Projekti civilnog društva: srijeda, 8. srpnja 2020. od 10 do 12 sati putem platforme MS Teams
  • za mjere 2.1. Bratimljenje gradova i 2.2. Umrežavanje gradova:  petak, 10. srpnja 2020. od 10 do 12 sati putem platforme MS Teams

Svi koji žele sudjelovati na webinarima mogu se prijaviti putem obrasca online prijavnice do 7. srpnja 2020. Link za prijavu: MJERA 2.3., MJERA 2.1. i 2.2.

Organizator webinara je Ured za udruge Vlade  RH.

Također, važno je spomenuti da je u cilju nastavka poticanja i razvoja civilnog društva Grad Ivanec predložen za sudjelovanje u pilot projektu „Potencijali zajednice“.

Naime, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva pokrenula je novi pilot projekt pod nazivom „Potencijali zajednice“, a svoje je korisnike sredstava – udruge, pozvala da predlože jedinice lokalne samouprave koje imaju potencijale te ih žele i dalje razvijati u svrhu razvoja i unapređenja civilnog društva i njegovih organizacija u novonastalim okolnostima.

Udruga udomitelja Nada Ivanec, a koja je ujedno i korisnik financijske podrške Nacionalne zaklade, predložila je Grad Ivanec kao jednog od sudionika i korisnika navedenog projekta.  

Apliciranje upravo Grada Ivanca rezultat je duge uspješne suradnje Poslovne zone Ivanec d.o.o., njezina Projektnog ureda za EU fondove i Udruge Nada, a što je rezultiralo sa čak tri odobrena trogodišnja projekta u 2020. godini čija je ukupna vrijednost 523.825 kuna.

Tematika s kojom je Grad Ivanec predložen za sudjelovanje u pilot projektu vezana je uz nastavak sistemskog pristupa radu udruga.

Konkretno, Grad Ivanec i Poslovna zona Ivanec razvit će nove alate, platforme i načine podrške radu udruga.

Planirane su dodatne edukacije, informiranje, promocija, aktivnije uključivanje u gradske projekte, a koji će civilno društvo povezati s dva temeljna gradska branda.

U poduzetničkom segmentu to je BFC znak – povoljno poslovno okruženje za poduzetništvo, a u turističkom segmentu to je novi brand  „Ivanec – Planinarski grad“.

Cilj je da navedeni oblik podrške rezultira jačanjem partnerskog odnosa udruga i Grada Ivanca, jačanjem volonterstva, povezivanjem rada udruga na lokalnoj razini, povezivanjem ivanečkih udruga s udrugama na nacionalnoj i međunarodnoj razine te, u konačnici, jačanjem lokalnih udruga na nacionalnoj sceni udruga civilnog društva.

print