Novosti

Udruzi Nada uz pomoć Projektnog ureda za EU fondove odobren projekt vrijedan 50.000,00 kuna

Srijeda

Ovih dana stigla je još jedna dobra vijest za Udrugu udomitelja Nada Ivanec. Naime, projekt „Osnaženi roditelji - sretno dijete“, koji je udruga prijavila na Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2022. godinu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, našao se na privremenoj listi odobrenih projekata. 

S obzirom da je kvaliteta rada ove uspješne ivanečke udruge prepoznata na razini cijele Hrvatske i od strane nadležnih institucija, uskoro se očekuje sklapanje ugovora za navedeni projekt. Udruzi je ovim putem odobreno 50.000,00 kn za provedbu aktivnosti, koje uključuju aktivnu podršku jednoroditeljskim obiteljima i obiteljima u riziku, identificiranima od strane Centra za socijalnu skrb Ivanec, koji je partner na projektu. 

Podrška će se pružati kroz individualan rad psihologa s ciljnom skupinom te edukacije i predavanja za ciljnu skupinu.

Odobrenje još jednog u nizu projekata daljnja su potvrda kvalitetnog i kontinuiranog rada Udruge udomitelja Nada i njezinog vodstva, koji predstavlja standard za sve ostale udruge civilnog društva koje žele ostvariti prepoznatljivost i utjecaj u lokalnoj zajednici.

Predmetnu projektnu prijavu udruzi je bez naknade izradila Poslovna zona Ivanec d.o.o., odnosno Projektnu ured za EU fondove, kao dio uspješne i dugotrajne suradnje i potpore Grada Ivanca razvoju civilnog društva na lokalnom području.

print