Novosti

Ilustracija: nastavak Aglomeracije, uređenje Fallerove ul., dovršetak Preradovićeve

KOMUNAL Donosimo pregled najvećih komunalnih projekta planiranih za 2023. na području Grada Ivanca

Utorak

U ovogodišnjem proračunu Grada Ivanca je za program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjeno 1,6 milijuna eura.   

Od navedene svote se u gradnju i rekonstrukciju prometnica, prometnih površina i nogostupa planira uložiti 1,06 milijuna eura.

Najvažniji zahvati bit će: proširenje Ulice Augusta Cesarca u Ivancu, dovršetak odvojka Preradovićeve ulice, uređenje prometne infrastrukture zone Gmajna, gradnja autobusnih stajališta u Horvatskom, Cerju Tužnom i Mihanovićevoj ulici, sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste, uređenje cesta u županijskoj nadležnosti na području grada, izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju, pripreme za gradnju prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec.

Ove godine u planu je uređenje Fallerove i Kalničke ulice te asfaltiranje nerazvrstanih cesta u MO-ima Lovrečan i Salinovec (strma dionica).

Također, ovim su programom predviđena i sredstva za projektiranje i postavljanje nove (dopunske) javne rasvjete u Gundulićevoj ulici.

Dječja igrališta, trgovi i parkovi

Daljnjih 448.000 eura u proračunu je osigurano za uređenje i opremanje dječjih igrališta, trgova i parkova te za radove na gradskim grobljima.

Ove godine kreće i izrada projektne dokumentacije za Gradsku park šumu Ivanečka jezera. Planirana su i sredstva za uređenje parka iza FINA-e u Ivancu, za zelenu urbanu obnovu te za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izradu glavnog projekta uređenja Trga hrvatskih ivanovaca.

Za uređenje groblja u Ivancu, Radovanu, Margečanu i Prigorcu namijenjeno je 73.000 eura.

Osigurano je i 46.500 eura za gradnju građevina i nabavu opreme za gospodarenje komunalnim otpadom, od čega se 33.200 eura odnosi na kapitalnu donaciju za gradnju reciklažnog dvorišta građevinskog otpada.

I u 2023. godini nastavljaju se opsežni radovi na gradnji sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda Aglomeracija Ivanec.

Grad i ove godine nastavlja s višegodišnjim programom pojačanih izdvajanja za uređivanje problematične oborinske odvodnje na cijelom gradskom području, pa je tako za te potrebe osigurano 33.180 eura.

Ilustracija: nastavak Aglomeracije, uređenje Fallerove ul., dovršetak Preradovićeve

print