Novosti

POSLOVNA ZONA IVANEC U utorak, 19, rujna, webinar za mlade: Uključivanje mladih u projekte te u aktivnosti u zajednici

Srijeda

S ciljem poticanja aktivnog sudjelovanja mladih u društvu, Poslovna zona Ivanec d.o.o. u utorak, 19. rujna, organizira webinar s glavnim fokusom na predstavljanje trenutno otvorenog Poziva za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu.

Spomenuti Poziv raspisao je Središnji državni ured za demografiju i mlade, a cilj mu je da pružanjem podrške udrugama mladih i za mlade osigura provedbu većeg broja različitih aktivnosti radi njihova osnaživanja za aktivno i djelotvorno uključivanje u društvo, na način da ostavljaju što manji negativni utjecaj na klimu i okoliš.

Prihvatljivi prijavitelji na poziv su udruge mladih i za mlade te je namjera ovog webinara predstavnicima tih udruga približiti ciljeve, odredbe i prednosti poziva.

Stoga se pozivaju udruge mladih i sve ostale udruge čije djelovanje uključuje rad s mladima, da se uključe u webinar i saznaju koje su im mogućnosti za prijavu njihovih projektnih ideja i aktivnosti.

Prijaviti se mogu jednogodišnji programi u najmanjoj vrijednosti od 10.000 eura, a najvišoj od 20.000 eura.

Podupirat će se aktivnosti usmjerene na osposobljavanje i osnaživanje mladih za aktivno i učinkovito obavljanje građanske uloge, na povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada, povećanje informiranosti, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, prevenciju nasilja nad i među mladima, prevenciju ovisnosti i sl.

Osim predstavljanja poziva, webinar će biti prilika za pokretanje šire rasprave o aktivnom i ravnopravnom sudjelovanju mladih u lokalnoj zajednici te njihov doprinos društvenom, gospodarskom i kulturnom razvoju, pa će sudjelovanje biti dostupno svim zainteresiranim mladima i onima koji rade s mladima, bez obzira na njihovo članstvo ili funkciju u udrugama.

Webinar će se održati u utorak, 19. rujna, s početkom u 13:30 sati.

Očekivano trajanje je 60 minuta, a prijaviti se možete OVDJE.

Link za praćenje webinara bit će javno dostupan na webu i FB stranici Grada Ivanca u ponedjeljak.

print