Novosti

Održana 38. sjednica Gradskog vijeća Ivanec

Petak

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Ivanec, održanoj u četvrtak, 16. srpnja u Kino dvorani Ivanec pred četrnaest prisutnih vijećnika našlo se dvanaest točaka dnevnog reda.

Glavnina dnevnog reda na srpanjskoj je sjednici bila vezana uz tematiku zaštite od požara na području grada Ivanca te je upravo donošenje Odluke o Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara grada Ivanca izazvalo najviše rasprave.

Naime, Grad Ivanec povjerio je tvrtki Eko – monitoring izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje grada Ivanca, a ista je izrađena u studenom 2019. godine te je njezino donošenje od strane Gradskog vijeća bilo predviđeno za prvu polovicu godine, ali je zbog naknadno pristiglih pitanja i prijedloga donošenje akata prolongirano za vrijeme koje je potrebno da se izvrše dodatne konzultacije snadležnim tijelima. 

Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije bila je i predmet javnog savjetovanje na web stranicu Grada Ivanca, savjetovanje je trajalo 30 dana te u periodu savjetovanja na prijedloge dokumenata nije bilo.

Prema novoizrađenoj Procjeni, ekspertiza je utvrdila da će za cijelo područje grada Ivanca nadležno biti jedno središnje vatrogasno društvo, a to je Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec.

HDZ-ov vijećnik Miljenko Grudiček iskazao je nezadovoljstvo takvom odlukom. Grudiček smatra kako biIvanec trebao imati dva središnja društva, DVD Radovan za istočno gradsko područje i DVD Ivanec za zapadni dio grada. Istaknuo je da se odlukom o jednom središnjem društvu umanjuje važnost DVD Radovan i da je sigurnost istočnog ivanečkog područja dovedena u pitanje. Podsjetio je na dobre rezultate rada radovanskog DVD-a te na povoljnu statistiku što se tiče požara na istočnom gradskom području.

Pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu Grada Ivanca Marina Držaić informirala je vijećnike o tome kako se radi o dokumentu koji je izrađivao tim stručnjaka temeljem relevantnih pokazatelja te da je Procjena, a koja se našla pred vijećnicima, dobila pozitivno mišljenje Ministarstva unutarnjih poslova i Gradske vatrogasne zajednice Ivanec.

Pojašnjenje donesene procijene dao je i predstavnik izrađivača, tvrtke Eko – monitoring – Radili smo provjerespremnosti Društava 2015. godine i potom 2018. godine, aDVD Radovan nije adekvatno odgovorio na provjere. Također, ističem da su uz MUP i sve ostale relevantne institucije dale pozitivno mišljenje na predstavljenu procjenu.-

Gradonačelnik je pozvao vijećnike da sagledaju važnost donošenja dokumenta koji predstavlja okvir djelovanja vatrogastva na području grada Ivanca, tim više što je vatrogastvo najvažnija operativna snaga koja je spremna djelovati u izvanrednim situacijama, a što je posebno razvidno u zadnje vrijeme kod promijenjenih klimatskih uvjeta (poplave i oluje) te posebice kod epidemije COVID-19. 

Glasovanje o Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije završilo je s 13 glasova za i jednim glasom HDZ-ova vijećnika Miljenka Grudičeka protiv.

Ostale točke vezane uz tematiku zaštite od požara izglasane su jednoglasno.

Jednoglasno je i izglasan i Program povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća za područje grada Ivanca, a prema kojemu će Grad Ivanec građanima koji vlastitim sredstvima vrše radove energetske obnove, sufinancirati energetsku obnovu u vrijednosti 5% troškova. 

Programu će se, ukoliko Fond za zaštitu okoliša pozitivno odgovori na upit Grada Ivanca te neće biti nedopuštenogdvostrukog financiranja prema trenutno aktualnom Javnom pozivu za energetsku obnovu obiteljskih kuća, nadopuniti i mjerom o sufinanciranju vlastitih troškova energetske obnove građanima kojima će sredstva biti odobrena i po Pozivu Fonda.

Također, vijećnici su s trinaest glasova za i jednim suzdržanim (Daniel Vlaisavljević, SDP)  donijeli odluku o produljenju važenja Strategije razvoje Grada Ivanca do 31. prosinca 2021. godine te Odluku o izradi Plana razvoja Grada Ivanca. Isto tako su prihvatili i Izvješće o korištenju sredstva proračunske zalihe za mjesec siječanj – svibanj 2020. godine, kao i Izvješće o mjerenjima posebne namjene u naselju Horvatsko.

S četrnaest glasova za potvrđeni su i članovi Upravnog odbora novoosnovane Zaklade Grada Ivanca.

print