Novosti

Gradsko vijeće grada Ivanca: Jednoglasno prihvaćen drugi rebalans Proračuna za 2021. godinu

Utorak

Sukladno očekivanom, glavna tema 3. sjednice Gradskog vijeća grada Ivanca koja je održana u petak, 16. srpnja, bila je drugi rebalans Proračuna Grada Ivanca za 2021. godinu. O predloženom rebalansu Proračuna, odnosno o svim Programima koji ga čine, vodila se objedinjena rasprava, kao što je dogovoreno na Međustranačkom vijeću održanom 15. srpnja.

Gradonačelnik Milorad Batinić potrebu za rebalansom Proračuna obrazložio je bitno smanjenim prihodima u gradski Proračun u odnosu na planirane. Navedeno je poremetilo započete i planirane investicije u komunalnoj infrastrukturi, sportu i uređenju javnih prostora. Naime, Grad Ivanec je ove godine gotovo četiri milijuna kuna vratio građanima kroz povrat poreza koji je išao na teret jedinica lokalne samouprave. Poticajna mjera Vlade time se značajno reflektirala na smanjenje sredstava u gradskom Proračunu, a zbog turbulencija u državnom proračunu osjetan je i pad prihoda po osnovi fiskalnog izravnanja.

-Osim smanjenih prihoda, neki od planiranih javnih poziva se ne otvaraju, a neki projekti nisu nam odobreni za sufinanciranje – istaknuo je gradonačelnik dodatno razlažući potrebu za kreditnim zaduženjem Grada.

Prijedlog je usvojen jednoglasnom odlukom vijećnika, a dodatna sredstva omogućit će provedbu već započetih i planiranih investicija od kojih svakako treba izdvojiti uređenje Preradovićeve ulice koja je u posljednjih godinu dana gotovo u potpunosti izgrađena, postavljanje montažnih objekata svlačionica na nogometnim igralištima u Salinovcu i Ivancu te završetak radova na uređenju i opremanju trga u Margečanu.

Na predloženi rebalans Proračuna pristigao je tek jedan amandman HDZ-ovog vijećnika Ljudveka Cikača. Amandmanom je predloženo da se sredstva sa stavke za odnose s javnošću, informiranje i promidžbu preusmjere na sredstva za pčelare koji su ove godine imali iznimno tešku i izazovnu pčelarsku godinu.

-Sredstva za pčelare već su osigurana kroz doneseni Zaključak gradonačelnika, a nakon što sam početkom srpnja s pčelarima održao sastanak. Osigurano je 50 kuna po pčelinjoj zajednici, na prijedlog samih pčelara. Radi se o interventnoj mjeri kojoj je cilj sačuvati postojeći broj pčelinjih zajednica jer smo svjesni njihovog značaja za ekosustav – pojasnio je gradonačelnik Batinić, nakon čega je vijećnik HDZ-a povukao amandman.

U segmentu sporta ponovno je pokrenuto pitanje ivanečkih jezera, no kako ističe gradonačelnik Batinić, volja i interes Grada postoji, ali problem je pitanje vlasništva, koje je u ovom slučaju državno. 

Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu također se našao na dnevnom redu srpanjske sjednice.

-Grad ide u dobrom smjeru. Predloženi Program izuzetno je dobar i kvalitetan. Promocija grada Ivanca puno je bolja, a ono što predlažemo su ulaganja u turistički infrastrukturu – ističe Mihael Slunjski (SDP). 

Takvog je stava i vijećnik Ljudvek Cikač (HDZ), koji ujedno predlaže veći angažman udruga civilnog društva, pojačan rad turističkog ureda te snažniji naglasak na jedinstven brand grada Ivanca.

SDP-ov vijećnik Mihael Slunjski nadovezao se i na Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara na području Grada Ivanca za 2021. godinu, istaknuvši kako DVD-u Gačice nedostaje kombi vozilo, a DVD Radovan treba što hitnije garažu za svoje vozilo.

Grad Ivanec za vatrogastvo izdvaja najviše u povijesti, a sredstva se daju Vatrogasnoj zajednici grada Ivanca čiji je zadatak, po preporuci gradonačelnika, da definiraju prioritete i raspodjele sredstva prema DVD-ovima unutar zajednice. - istaknuo je gradonačelnik u svom obrazloženju na vijećničku sugestiju.

Na održanoj sjednici također su jednoglasno usvojeni Urbanistički planovi uređenja groblja u Ivancu i Margečanu, kao i Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinaca 2020., Izvješće o korištenju sredstva proračunske zalihe te Izvješće o provođenju Akcijskog plana provođenja Strategije razvoja Grada Ivanca za razdoblje 2014. do 2020. godine za 2020.

Na sjednici je bilo prisutno četrnaest vijećnika.

print