Novosti

Objavljen Javni poziv za kupoprodaju zgrada i zemljišta bivšeg Varteksa u Ivancu

Četvrtak

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine RH objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH. Među njima je i poziv za kupoprodaju zemljišta i zgrada bivšeg Varteksa u Ivancu.

S obzirom na to da su pojedini poduzetnici svojedobno iskazali interes za kupovinu cijelog Varteksova kompleksa i pokretanje proizvodnje u njemu, obavještavamo sve zainteresirane poduzetnike da je rok za podnošenje ponuda za kupoprodaju otvoren do 22. prosinca 2021. do 10 sati.

Dodatne informacije

Parcele kčbr. 326 i 327/1, k.o. Ivanec (bivši Varteks) – površina ukupno cca 10.600 m2

Namjena: mješovita namjena M (UPU Ivanec) – može biti pretežito stambena (M1) ili pretežito poslovna (M2). Ovisno o namjeni objekta, primjenjuju se odredbe za pojedinu vrstu gradnje.

Mogućnosti gradnje – ukratko:

  • koeficijent izgrađenosti (kig) je max. 0,4
  • najveća visina 21,0 m
  • najmanje 20% površine građevine čestice mora biti u prirodnom terenu/hortikulturno uređeno
  • osiguranje potrebnog broja parkirnih mjesta na čestici – definirano UPU-om

Detaljnije informacije o mogućnostima i uvjetima gradnje dostupno na poveznici UPU Ivanca (pročišćeni tekst odredbi za provođenje): https://www.ivanec.hr/download/7356

Ostalo: u neposrednoj blizini državne ceste, željezničkog kolodvora, u tijeku aktivnosti na produžetku ulice M. Hrga, kojom se otvara velika neizgrađena zona istočno od objekta Varteksa.

Svi detalji javnog poziva dostupni su na linku

https://mpgi.gov.hr/natjecaji-13135/nekretnine-13546/kupnja-nekretnina-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-7-21/javni-poziv-za-podnosenje-ponuda-za-kupnju-nekretnina-u-vlasnistvu-republike-hrvatske-7-21/1404

 

Povezani dokumenti

print