Novosti

AGLOMERACIJA IVANEC Radovi teku u kontinuitetu, donosimo dinamiku radova do 12. kolovoza

Nedjelja

Izvođači angažirani na gradnji sustava odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda Aglomeracija Ivanec rade bez prestanka i nastoje iskoristiti sunčano i sušno ljeto za izvedbu što je moguće većeg obuhvata radova.

Radovi se nastavljaju u kontinuitetu pa tako obavještavamo građane da će se radovi na Aglomeraciji Ivanec do 12. kolovoza izvoditi na sljedećim lokacijama.  

  • etapa 1: uz državnu cestu D35, nasuprot Stanice za tehnički pregled vozila te u Ulici V. Nazora, od tvrtke We-Kr prema Ivkomu
  • etapa2: u Vuglovcu, od raskrižja s DC35 prema kbr. 1E te od kbr. 5 prema kbr. 8
  • etapa 3: u Vinogradskoj ulici, od raskrižja s Ulicom Otokara i Pavice Hrazdira
  • etapa 4: u Punikvama, od br. 109 prema Šikadu 

U tijeku su i radovi na izgradnji kućnih priključaka na lokacijama na kojima se u zadnjih mjesec dana izvodila kanalizacija. Posebno naglašavamo da će se korisnici na kolektore moći priključiti nakon završetka projekta.

Budući da je riječ o iznimno opsežnim radovima koji podrazumijevaju raskopane prometnice, otežan promet i prašinu, građani se opetovano mole za razumijevanje i strpljenje, jer to je jedini način da se trajno riješi pitanje odvodnje i pročišćivanja otpadnih voda.

Sve raskopane ceste će nakon završetka radova biti sanirane, a svi kolnici iznova asfaltirani.

print