Novosti

VIJEĆE ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA U tijeku pripreme za postavljanje video nadzora u centru Ivanca te na glavnim ulazima i izlazima iz grada

Utorak

Analiza stanja sigurnosti na području grada Ivanca te informacija o postavljanju sustava video nadzora javnih površina bile su glavne teme sjednice Vijeća za prevenciju kriminaliteta koje je pod predsjedanjem gradonačelnika Milorada Batinića danas održano u Gradskoj vijećnici.

Podatke o sigurnosnom stanju u 2023. iznio je načelnik Policijske postaje Ivanec Danijel Leskovar te konstatirao da je, u odnosu na analiziranu 2022. godinu, broj počinjenih djela u većini segmenata u opadanju, tako da se može potvrditi da je Ivanec siguran grad.

Najveći pad je u segmentu općeg kriminaliteta (imovinski delikti) i to za čak 25%. U prometu je lani evidentirano pet prometnih nesreća, tek jedna više negoli godinu dana ranije, a i to su bile nesreće s materijalnom štetom. Lagano povećanje bilježi se po pitanju kršenja javnog reda i mira, a policija je lani riješila 87% počinjenih djela (82% u 2022.).

 

Rotor će „smiriti“ promet na obilaznici

-Zahvaljujem Gradu Ivancu na suradnji s policijom, na uključivanju u preventivne aktivnosti za djecu i mlade te na prihvaćanju uključivanja u projekt postavljanja sustava video nadzora javnih površina, za što je već prikupljen i izrađen veći dio potrebne dokumentacije. Vidimo da se Ivanec intenzivno gradi, da raste, u tijeku je gradnja nove infrastrukture i sve to donosi nove izazove i zadaće. U tijeku je velik projekt Aglomeracije, gradi se trgovački centar, a proteklih dana dobiveno je rješenje za gradnju rotora prema Kauflandu. Takvim smo rješenjem vrlo zadovoljni, to više što je na obilaznici predviđena i gradnja novih rotora. Time će grad Ivanec dobiti lijepu prometnicu s primirenim prometom – izjavio je D. Leskovar.

 

Kreće postavljanje video nadzora

O postavljanju sustava video nadzora na javnim površinama izvijestio je zamjenik gradonačelnika Marko Friščić. Tijekom 2023., naglasio je, izvršena je procjena ugroženosti grada Ivanca i izrađen je sigurnosni elaborat.

U skladu s time, postavljanje video nadzora planirano je na prometnim površinama u Ivancu (naglašavamo da nema veze s klasičnim video nadzorom brzine prometovanja vozila na cestama), zatim, na javnim površinama (lokacije na kojima se okuplja veći broj ljudi) te na javnim zgradama kao što su škole, vrtići i dr.

-Video nadzor prvo će biti postavljen na lokacijama koje su ocijenjene kao najkritičnije s aspekta oštećivanja i uništavanja javne imovine. Kamere će biti postavljene na glavnim ulazima i izlazima iz grada, u gradskom centru (spomenik braniteljima, gradski park, Centar Kukuljević, skate park i dr.), a prvih šest odabranih lokacija pokrivat će 18 kamera. U planu je da se u dogledno vrijeme video nadzorom pokrije cijeli grad – izvijestio je M. Friščić.

Video nadzor bit će strogo kontroliran (snimanje na serveru u zatvorenom prostoru, pristup će biti ograničen samo za 1-2 osobe, a za pregled sadržaja i sama policija trebat će predočiti nalog).

Načelnik PP D. Leskovar posebno je naglasio da će video nadzor policiji uvelike olakšati rad kod prikupljanja dokaza i identifikacije počinitelja kaznenih i prekršajnih djela.

print