Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva - gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Pozivu mogu ostvariti, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S), tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici i slobodna zanimanja), neprofitne organizacije (osim udruga i zadruga).

Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40% Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 200.000,00 kuna po korisniku. Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Pozivu iznose 10.000.000,00 kuna.

Opravdani troškovi ulaganja sukladno ovom Pozivu su troškovi gradnje jedne ili više punionica koji su nastali najranije na dan objave ovog Poziva 30. lipnja 2020. godine i to;

 • punionice za električna vozila s tehničkim karakteristikama:
 • minimalne ukupne snage punionice: 50kW DC ili 22kWAC,
 • minimalna snaga punjenja po AC priključnici 11 kW,
 • opremljene priključnim sustavima prema prihvaćenim europskim standardima,
 • za naponske sustave AC, DC ili AC+DC,
 • podržavati mogućnost naplate, izvještavanja i analitike,

 

 • troškovi obuhvaćaju:
 • instalacija razvoda lokalnog napajanja punionice,
 • opremu i radove s puštanjem u pogon,
 • troškove programskog rješenja za naplatu i analitiku,
 • troškovi stručnog nadzora od strane ovlaštenog inženjera,
 • punionice za punjenje vozila na vodik.

Troškovi priključka punionice na distribucijsku mrežu kao ni troškovi instalacije sustava za vlastito napajanje punionice (fotonaponski i dr. sustavi OIE) ne predstavljaju opravdane troškove prema uvjetima ovog Poziva. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa. PDV je opravdan trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Detalje o samo natječaju, popis potrebne dokumentacije i ostale uvjete za prijavu možete pronaći OVDJE.

Svi zainteresirani prijavitelji se za savjetodavnu i operativnu pomoć u kandidiranju svojih projekata na ovaj javni poziv mogu javiti Projektnom uredu Grada Ivanca za EU fondove na mail: projektni.ured@ivanec.hr ili na telefon 042/645-485.

print