Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za rekonstrukciju postojećih kotlovnica zgrada javne namjene ugradnjom jednog ili više novih sustava za korištenje obnovljivih izvora energije:

 1. s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s pirolitičkim kotlom na drva za grijanje prostora ili prostora i potrošne vode,
 2. s dizalicom topline za grijanje potrošne vode i grijanje prostora ili za grijanje potrošne vode i grijanje i hlađenje prostora
 3. sa sunčanim toplinskim pretvaračima za grijanje potrošne vode ili za grijanje potrošne vode i prostora i/ili
 4. s fotonaponskim pretvaračima (modulima) za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe u samostalnom ili mrežnom radu u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Minimalni zahtjevi za pojedine sustave navedeni su pozivu kojeg šaljem u prilogu.

Zgrada mora biti zakonita i u vlasništvu JLS-a.

Fond će Korisnicima dodjeljivati sredstva pomoći u iznosu do 500.000,00 kuna po prijavi s intenzitetom od 40%  za Grad Ivanec jer spada u ostala područja RH.

Na Poziv moguće je dostaviti samo jednu prijavu po prijavitelju:

 • za postavljanje jednog ili više sustava OIE,
 • na jednoj ili više građevina.

Opravdani su slijedeći troškovi:

 1. izrade glavnog projekta (strojarskog - ako se ugrađuje sustav grijanja, hlađenja ili klimatizacije nazivne snage > 30 kW i/ili elektrotehničkog za FNE),
 2. nabave i ugradnje jednog ili više novih sustava OIE i
 3. stručnog nadzora,

nastali nakon objave Poziva 02. srpnja. 2020. godine na www.fzoeu.hr, što se dokazuje datumima izdavanja računa.

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr u "e-prijava" (opći podaci se upisuju, a dokumenti spremaju u .pdf zapisu) i mora sadržavati dokumente koji su propisani točkama 1.-14 poziva koji šaljem u prilogu.

Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti (u pdf. zapisu) spremati na www.fzoeu.hr u "e-Prijave" od 31. kolovoza 2020. godine.

Prijave se mogu podnositi na www.fzoeu.hr u "e-Prijave" od 21. rujna 2020. u 9:00 sati:

 1. do objave na www.fzoeu.hr:
 • Obavijesti o privremenom zatvaranju Poziva do utvrđenja iznosa preostalih raspoloživih sredstava ili
 • Obavijesti o zatvaranju Poziva zbog iskorištenja raspoloživih sredstava ili do isteka 2020. god.
print