Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

Sukladno odredbi članka 80. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16), Grad Ivanec objavljuje POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA GRAD IVANEC NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

U smislu članka 76. stavka 2. točke 1. te članka 77. Zakona o javnoj nabavi Grad Ivanec  ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  • Poljoprivredno poduzeće Ivanec d.o.o., Ivanec.
print