Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa

Obavijest iz članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22)

Grad Ivanec, Trg hrvatskih ivanovaca 9b, OIB: 84121580205, kao obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi, objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 76. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi  ili s njima povezane osobe iz članka 77. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi, u sukobu interesa odnosno s kojima Grad Ivanec ne smije sklapati ugovore.

print