Sport

Sport

Sport

Sport i rekreacija:

 • Zajednica sportskih udruga Grada Ivanca
 • Rukometni klub „Ivančica“ Ivanec
 • Nogometni klub „Ivančica“ Ivanec
 • Nogometni klub „Mladost“ Margečan
 • Košarkaški klub “Ivančica“ Ivanec
 • Srednjoškolski ženski rukometni klub Ivanec
 • Ženski odbojkaški klub Ivanec
 • Šahovski klub Ivanec
 • DSR Ivanec
 • DŠR Salinovec
 • DŠR Lančić-Knapić
 • Hrvatsko planinarsko društvo „Ivančica“ Ivanec
 • Karate klub „Ivanec“ Ivanec
 • Klub padobranskog letenja „Let“ Ivanec
 • Brdsko biciklistički klub „Ivanščica“
 • Pikado klub Ivanec
 • Planinarski klub Ivanec
 • Udruga za plesni fitness – FitZone
 • SHITO-RYU SHUKOKAI Hrvatska
 • Stanica planinarskih vodiča Varaždin
 • Školski športski klub „Iks“ Ivanec
 • Športski učenički klub „Jastreb“ Radovan
 • Športsko ribolovno društvo Ivanec
 • Športsko - streljački klub „Jedinstvo“ Ivanec
 • Udruga za borilačke sportove TAE-KWON-DO KLUB HWA-RANG IVANEC
 • Teniski klub „Ivanec 97“
 • Trkački klub „Ivančica“ Ivanec
 • Udruga za sport i rekreaciju Kaniža
 • Udruga za kulturu i sport Bedenec
 • Udruga za šport i rekreaciju Stažnjevec
 • Fitness centar „Next level“

Pretežit broj udruga i sportskih klubova djeluje u Ivancu, ali i u ostalim većim naseljima – Bedencu, Lančić-Knapiću, Salinovcu, Stažnjevcu, Margečanu i Kaniži. Rad sportskih i sportsko-rekreacijskih klubova i udruga koordinira Zajednica športskih udruga Grada Ivanca, čija je glavna zadaća promicanje i razvitak sporta i rekreacije, usklađivanje aktivnosti svojih članica, objedinjavanje i usklađivanje programa sporta, izrada prijedloga programa javnih potreba u sportu, briga o realizaciji programa kao i obavljanje svih drugih poslova u skladu sa Statutom i posebnim propisima.

U rad klubova i udruga uključeno je više od 1500 osoba, a više od 850 registriranih sportaša aktivno se bavi sportom. Sama Zajednica športskih udruga okuplja 20 udruga i klubova i zastupa njihove interese u javnom i gospodarskom sektoru na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini.

Zajednicu športskih udruga osnovao je Grad Ivanec, pri čemu Zajednica samostalno utvrđuje kriterije raspodjele sredstava za sport temeljem podjele klubova na one koji nose kvalitetu sporta, na natjecateljske sportove te na rekreacijska društva i udruge.

Najveću potporu klubovima daje Grad Ivanec, koji, uz novčane pomoći, programom javnih potreba u sportu svake godine osigurava poseban iznos sredstava za najam školskih sportskih dvorana čime klubove oslobađa obveze plaćanja prostora za održavanje treninga, natjecanja i utakmica.

Polazeći od činjenice da udruge predstavljaju način interesnog organiziranja i udruživanja građana, vidljivo je da velik broj aktivnih sportskih klubova i udruga velikim dijelom pokriva potrebe građana, mladih i djece u osnovnim sportovima – nogometu, rukometu, košarci i odbojci, ali i u tenisu, karateu, tae-kwan-dou, padobranskom jedrenju, brdskom biciklizmu.

Također, građani su interesno organizirani i u više društava za sportsku rekreaciju (Salinovec, Ivanec, Bedenec, Lančić-Knapić, Stažnjevec, Kaniža) te u rekreativne i sportsko-rekreativne udruge (ribiči, planinari i alpinisti, pikado, trčanje).

Sve to pokazuje da je područje grada Ivanca dobro pokriveno mrežom raznorodnih udruga u kojima članovi na vrlo različite načine mogu artikulirati svoje specifične sportsko-rekreativne i druge interese.

print