Kontakti ustanove

Kontakti ustanove

DJEČJI VRTIĆ „IVAČICE“ IVANEC

 

Adresa: Ivanec, Akademika Ladislava Šabana 19
Telefon: 042/782-328
E-mail: ravnatelj@vrtic-ivancice.hr  
Ravnateljica: Milena Golubić

 

GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA „GUSTAV KRKLEC“ IVANEC

 

Adresa: 42240 Ivanec, Akademika Ladislava Šabana 3
Telefon: 042 782-165
Telefax:  042 770-866
E-Mail: knjiznica.krklec@optinet.hr
Ravnateljica: Marina Grudenić

 

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE „ĐURO ARNOLD“ IVANEC

 

Adresa: Ivanec, Vladimira Nazora 1 42240 Ivanec
Telefon: 042 770 530
Telefax:  042 781 105
E-Mail: info@uciliste-ivanec.hr
Ravnatelj: Mario Kramar

print