EU projekti Grada Ivanca

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene na adresi Salinovec 19, Salinovec

Naziv projekta: Energetska obnova zgrade javne i društvene namjene na adresi Salinovec 19, Salinovec

Kod projekta: NPOO.C6.1.R1-I1.04.0276

Naziv korisnika: Grad Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 443.281,52 €

Iznos bespovratnih sredstava: 215.361,41 €

Kratki opis projekta: Predmet ovog projektnog prijedloga je energetska obnova zgrade javne i društvene namjene u Salinovcu, na adresi Salinovec 19, Ivanec 42240. Zgrada je u vlasništvu prijavitelja Grada Ivanca, koji ju daje na povremeno korištenje udrugama civilnog društva i Mjesnom odboru Salinovec. Trenutno loše stanje posljedica je dotrajalosti zgrade s obzirom na godinu izgradnje te zahtjeva hitnu obnovu kako bi se navedene aktivnosti koje se provode u zgradi mogle i dalje nesmetano održavati. Projektnim aktivnostima predviđeno je ulaganje u sljedeće aktivnosti: obnova ovojnice zgrade, ugradnja novih ili zamjena odnosno poboljšanje postojećih tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, promicanje korištenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrošne tople vode, ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju električne energije iz OIE za potrebe zgrade javnog sektora (ETC), uključujući ugradnju spremnika električne energije (uz postojeći ili novi fotonaponski sustav), zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, unaprjeđenje sustava za smanjenje potrošnje vode, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, elementi pristupačnosti te održiva urbana mobilnost.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Energetskom obnovom zgrade javne i društvene namjene u Salinovcu (tzv. stara škola), provest će se mjere energetske učinkovitosti i mjere korištenja energije iz obnovljivih izvora. Planirano ulaganje doprinijet će uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje od 64,98%, projektiranom uštedom ukupne godišnje isporučene energije od 92,79% te smanjenjem primarne potrošnje energije od 90,94% na godišnjoj razini. Također, ostvarit će se smanjenje emisije CO2 za 92,47% na godišnjoj razini. S postignutim rezultatima projekt doprinosi načelima održivog razvoja, podiže se društveni standard i postavlja primjer dobre prakse za buduće slične projekte na području Grada Ivanca i šire.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija: voditelj projekta Irena Kresonja, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu Grada Ivanca

Tel.: (042) 492-861

E-mail: [email protected]

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec

NAZIV PROJEKTA: Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec

Kod projekta: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0077

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Iznos bespovratnih sredstava: 649.810,87 € / (4.896.000,00 kn)*

Kratki opis projekta: Prijavitelj Grad Ivanec se odlučio na prijavu predmetnog projekta zbog trenutno nedostatnih prostornih kapaciteta postojećeg dječjeg vrtića te sve veće potrebe i interesa za upisom djece u vrtić. S ciljem osiguranja odgovarajućih infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta te povećanja dostupnosti ranom i predškolskom odgoju što većeg broja djece koja trenutno zbog nedostatka prostora ne mogu pohađati vrtić, prijavitelj je odlučio izvršiti dogradnju postojećeg matičnog Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec sa 4 dodatna dnevna boravka za 4 nove odgojno-obrazovne jasličke skupine sa svim potrebnim sadržajima i funkcijama koje su u skladu s Državnim pedagoškim standardom i svim važećim zakonskim i normativnim propisima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Projektom će se izvršiti nadogradnja matičnog Dječjeg vrtića "Ivančice" Ivanec sa 4 dodatna dnevna boravka za 4 nove odgojno-obrazovne jasličke skupine od po 12 polaznika, za ukupno 48 djece u dobi 1-3 godine, sa svim potrebnim sadržajima i funkcijama, što obuhvaća i izgradnju prostora djelatnika (soba za odgojitelje, soba zdravstvene voditeljice s prostorom za izolaciju bolesnog djeteta, soba psihologa, garderoba, sanitarije i spremište didaktičkih sredstva), zatim ulazni prostor, horizontalne komunikacije, prošireni prostor komunikacija – otok za igru te vanjske natkrivene terase kao proširenje odgojne skupine na vanjski prostor. Navedeno će osigurati pristup kvalitetnom predškolskom odgoju i obrazovanju djece na području grada Ivanca.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Kontakt osoba: voditelj projekta Irena Kresonja, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu Grada Ivanca

Tel.: (042) 492-861
E-mail: [email protected]

* Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Izgradnja područnog Dječjeg vrtića u Radovanu

NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA PODRUČNOG DJEČJEG VRTIĆA U RADOVANU

Kod projekta: NPOO.C3.1.R1-I1.01.0076

NAZIV KORISNIKA: Grad Ivanec

Iznos bespovratnih sredstava: 726.259,21  / (5.472.000,00 kn)*

Kratki opis projekta: Prijavitelj Grad Ivanec se odlučio na prijavu predmetnog projekta izgradnje vrtića u Radovanu, kao područnog odjeljenja matičnog Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec zbog trenutno nedostatnih prostornih kapaciteta te sve veće potrebe i interesa za upisom djece u vrtić. S ciljem osiguranja odgovarajućih infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta te povećanja dostupnosti ranom i predškolskom odgoju što većem broju djece koja trenutno zbog nedostatka prostora ne mogu pohađati vrtić, prijavitelj je odlučio izvršiti izgradnju područnog vrtića u Radovanu sa 4 dnevna boravka, koja podrazumijevaju: 2 odgojno-obrazovne jasličke skupine te 2 vrtićke skupine sa svim potrebnim sadržajima i funkcijama koje su u skladu s Državnim pedagoškim standardom i svim važećim zakonskim i normativnim propisima.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: U sklopu predmetnog projekta izgradit će se i opremiti dječji vrtić u Radovanu, područno odjeljenje matičnog Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec. Objekt vrtića bit će opremljen sa 4 dnevna boravka za 4 odgojno-obrazovne skupine, 2 jasličke skupine, ukupno 24 djece u dobi o 1-3 godine te 2 vrtićke skupine, ukupno 40 djece u dobi od 4-7 godina, čime se dostiže ukupni kapacitet od 64 djece. Svi sadržaji i funkcije bit će usklađeni s Državnim pedagoškim standardom. Navedenim se doprinosi ostvarenju osnovnog cilja projekta, a to je kroz osiguranje infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta za smještaj djece doprinijeti povećanje dostupnosti i kvalitete ranog i predškolskog odgoja za što veći broj djece.

Trajanje projekta: 18 mjeseci

Kontakt osoba: voditelj projekta Irena Kresonja, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu Grada Ivanca

Tel.: (042) 492-861
E-mail: [email protected]

* Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Aktualni projekti

Zaposli – Osnaži – Pomozi (ZOP)

 

NAZIV PROJEKTA: Zaposli – Osnaži – Pomozi (ZOP)

NAZIV KORISNIKA: Hrvatski Crveni križ - Društvo Crvenog križa Varaždinske županije

Ukupna vrijednost projekta: 1.483.200,00 kuna (196.854,47 EUR)

Iznos bespovratnih sredstava: 1.483.200,00 kuna (196.854,47 EUR)

Kratki opis projekta: Društvo Crvenog križa Varaždinske županije projekt provodi u partnerstvu s Gradom Ivancem, HZZ-om - Regionalni ured Varaždin, Centrom za socijalnu skrb Varaždin, Općinom Gornji Kneginec, Općinom Visoko, Gradom Novi Marof, Gradom Varaždinske Toplice, Općinom Klenovnik, Općinom Maruševec, Općinom Sračinec, Općinom Breznički Hum i Općinom Breznica.

U sklopu projekta zaposleno je trideset žena iz skupine teže zapošljivih osoba. Zaposlene žene (gerontodomaćice) će svojim radom pružati podršku i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, koje zbog zdravstvenog stanja, bolesti ili nemogućnosti potpore članova obitelji ne mogu adekvatno skrbiti o sebi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Zaposliti na rok od šest mjeseci 30 pripadnica ranjivih skupina prijavljenih na HZZ s najviše srednjoškolskim obrazovanjem. Zaposlene žene pružat će potporu i pomoć u svakodnevnim aktivnostima za 180 krajnjih korisnika. Takav vid rada  podići će konkurentnost zaposlenih žena na tržištu rada, posljedično, pridonijet će smanjenju njihove nezaposlenosti, a time se smanjuje i rizik od siromaštva. Projekt ujedno utječe na njihovu veću socijalnu uključenost te povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika..

Razdoblje provedbe projekta: 07.11.2022. do 07.07.2023. godine

Kontakt osoba: Predrag Makaj

Tel.:095/8636-749
E-mail: [email protected]

----

*** Fiksni tečaj konverzije 7,53450

Aktualni projekti

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici II

 

NAZIV PROJEKTA: Zaželi - Aktivne u zajednici II

KODNI BROJ PROJEKTA: UP.02.1.1.16.0184

NAZIV KORISNIKA: Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec

Ukupna vrijednost projekta: 741.600,00 kuna (98.427,23 EUR)

Iznos bespovratnih sredstava: 741.600,00 kuna (98.427,23 EUR)

Kratki opis projekta: GDCK Ivanec projekt provodi u partnerstvu s Gradom Ivancem, Centrom za socijalnu skrb Ivanec, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – Područni ured Varaždin, Općinom Maruševec i Općinom Donja Voća.

U sklopu projekta zaposleno je petnaest žena iz skupine teže zapošljivih osoba (pripadnice ranjivih skupina iz ruralnog i brdsko – planinskog područja Varaždinske županije). Zaposlene žene (gerontodomaćice) će svojim radom pružati podršku i pomoć u obavljanju svakodnevnih aktivnosti starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju, koje zbog zdravstvenog stanja, bolesti ili nemogućnosti potpore članova obitelji ne mogu adekvatno skrbiti o sebi, a zbog čega dolazi do njihove socijalne isključenosti i institucionalnog smještaja.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ciljevi projekta usmjereni su na zapošljavanje teško zapošljivih žena, a kroz predmetni projekt zaposleno ih je petnaest, šest s područja grada Ivanca, četiri s područja općine Maruševec i pet s područja općine Donja Voća. Sve pripadnice ciljne skupine, zaposlene na projektu, pružat će uslugu potpore i podrške odabranim krajnjim korisnicima tijekom trajanja projekta.

Tijekom provedbe projekta gerontodomaćice će pružati usluge, pomoć, pratnju, razgovor i druženje za 90 krajnjih korisnika. 36 korisnika je s područja grada Ivanca, 24 s područja općine Maruševec, a njih 30 je s područja općine Donja Voća.

Razdoblje provedbe projekta: 25.10.2022. do 25.06.2023. godine

Kontakt osoba: Sanja Pajtak

Tel.: 042/781-534
E-mail: [email protected]

----

*** Fiksni tečaj konverzije 7,53450

 

Aktualni projekti

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE IVANEC” (KK.06.4.2.56.0001)

NAZIV PROJEKTA: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda AGLOMERACIJE IVANEC” (KK.06.4.2.56.0001)

NAZIV KORISNIKA: Ivkom – vode d.o.o.

Ukupna vrijednost projekta: 216.308.950,00 kuna

Iznos bespovratnih sredstava: 121.106.130,83 kuna

Kratki opis projekta: Projektom je planirana gradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda te sanacija postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Ivanca.

Radovi će se provoditi na području naselja Ivanec, Gečkovec, Kaniža, Vuglovec, Jerovec, Ivanečko Naselje, Ivanečki Vrhovec, Lančić, Knapić, Prigorec, Vitešinec i Salinovec. Studijskom i projektnom dokumentacijom predviđena je mogućnost da se, nakon izgradnje, na ovaj sustav priključe i druga naselja koja mu gravitiraju, a sada nisu u obuhvatu projekta.

Planirana je izgradnja kanalizacijskih kolektora kroz osam etapa. Također, planirana je i izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, a predviđa se paralelno s izgradnjom sustava otpadnih voda. Važno je istaknuti da će se u svrhu uspješne provedbe projekta nabaviti i specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje.

Iz državnog proračuna i proračuna Hrvatskih voda osigurano je 24% sredstava, dok 6% izdvaja Grad Ivanec, preostala sredstva osigurana su iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.”

Osim troškova izgradnje, rekonstrukcije i sanacije u sklopu projekta planirani su i troškovi usluge nadzora, a planirani su i troškovi za dva obaveza elementa projekta: upravljanje projektom te promidžbu i vidljivost projekta.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Ciljevi predmetnog projekta su dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje na području grada Ivanca, sanacija postojećeg sustava odvodnje, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te poboljšanje uvjeta i opreme za upravljanje sustavom odvodnje. Nakon izgradnje i puštanja sustava u rad, 15 postojećih ispusta kanalizacije u potoke i rijeku Bednju, bit će zatvoreni, a sanitarna otpadna voda više se neće ispuštati u otvorene vodotoke, već će se putem uređaja za pročišćavanje, pročišćena voda ispuštati u prijemnik u rijeku Bednju. Realizacijom ovog projekta, Ivkom vode d.o.o. osiguravaju trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti korištenjem vlastitih tehničkih i ljudskih resursa po principima održivog razvoja. Navedena ulaganja i ostvareni ciljevi prate europske trendove kvalitete.

Razdoblje provedbe projekta: Od 2020.godine do 2023. godine.

Kontakt osoba:

Ranko Zbodulja