Natječaji i pozivi

Natječaji i pozivi Gradski natječaji i javni pozivi
- 12.02.2022. Završio

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2022. godinu sa datumom 11.01.2022. g.