Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca