Gradsko vijeće

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanc

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijali za 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanc