Novosti

Grad Ivanec financira novu stolariju na kapeli sv. Ivana Krstitelja u Jerovcu

Utorak

Grad Ivanec pokrit će kompletne troškove radova na nabavi i ugradnji nove stolarije (prozori i vrata) na kapeli sv. Ivana Krstitelja u Jerovcu u iznosu od 37.300 kuna. 

Dogovoreno je to na sastanku gradonačelnika Milorada Batinića sa župnikom župe Kamenica vlč. Rafaleom Mikecom, koji se Gradu obratio za pomoć.

Kako je tom prilikom istaknuto, ova kapela je sagrađena 1977. godine, za potrebe liturgijskih slavlja i vjeronaučnih susreta vjernika i djece iz Bedenca i Jerovca, naselja koja administrativno pripadaju Gradu Ivancu, ali su u sastavu župe Kamenica i čine gotovo 50% od ukupnog broja župljana te župe.

Budući da je kapela stara gotovo 45 godina, postojeća stolarija je dotrajala pa u kišnim razdobljima u objekt ulazi voda i prijeti uništavanju inventara. Stoga je potrebno sanirati postojeće stanje i ugraditi novu stolariju, koja će čuvati kapelu tijekom zime i kišnih razdoblja, a čime će se ujedno smanjiti i troškovi grijanja.

Pošto je riječ o izdacima koje župa samostalno nije mogla podmiriti, u pomoć je priskočio Grad pa će tako spomenuta kapela uskoro dobiti novu stolariju.

Prema informaciji vlč. Mikeca, radovi će početi tijekom sljedećeg mjeseca.

print