Novosti

FINANCIRANO IZ EU KOHEZIJSKOG FONDA Ivkomu d.d. komunalna vozila vrijedna 2,3 milijuna kuna

Srijeda

Nakon apliciranja na projekt „Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada“ u prvom kvartalu 2020. godine te uspješnog prolaska svih pet faza njegova odobravanja, direktor Ivkoma d.d. Edo Rajh je s tvrtkom Tehnix iz Donjeg Kraljevca potpisao ugovor o isporuci dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada.

Njihova isporuka očekuje se uskoro. 

Time je praktički do završne faze doveden ovaj EU projekt vrijedan ukupno 2,3 milijuna kuna. Sredstva za nabavu oba vozila osigurana su iz EU Kohezijskog fonda.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta je 1,83 milijuna kuna, od čega će se iz EU fondova osigurati 1,46 milijuna bespovratnih kuna, dok će ostatak osigurati Ivkom d.d.

Njegov direktor E. Rajh ne skriva zadovoljstvo što će Ivkomov vozni park popuniti novim, suvremenim komunalnim vozilima.

- Ova vozila bit će namijenjena isključivo prikupljanju sortiranog otpada - papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila i stakla i to na cijelom području našeg rada.  Izvrsno je što će nam omogućiti dostupnost do svih korisnika, naročito manje komunalno vozilo od 7,5 m3, kojim ćemo „premostiti“ lošu prometnu infrastrukturu u pojedinim JLS-ovima, a pogotovo u zimskom razdoblju. Usluga će biti kvalitetnija i pravodobnija, a smanjit će se i troškovi održavanja voznog parka. Veći kamion zapremnine 14 m3 omogućit će nam prikupljanje pojedinih vrsta otpada u urbanim sredinama bez prečestog odlaska na pražnjenje kao i prijevoz većih količina otpada do ovlaštenih oporabitelja – kaže E. Rajh.

S obzirom na razmjerno visok iznos sufinanciranja nabave vozila iz EU sredstava, Rajh ocjenjuje da će Ivkom će uštedama na gorivu, optimizaciji procesa odvojenog prikupljanja otpada te manjim troškovima održavanja vozila, moći zadržati kvalitetu usluge bez promjene cijena na teret građana.

- Naime, proteklih godina su troškovi zbrinjavanja pojedinih vrsta otpada porasli za dva do tri puta. Npr., Ivkom je za zbrinjavanje plastike sve donedavno plaćao oporabiteljima oko 350 kn po 1 toni, a danas je to na razini 900 kn/t. Za prikupljeni papir i karton smo mogli ostvariti prihod (ovisno o količinama) od stotinjak tisuća kuna, a sada je na tržištu cijena pala, pa će taj iznos biti manji i do tri puta. Za tekstil se nije plaćalo ništa, a sada oporabiteljima Ivkom mora plaćati 600 kn/t – objašnjava Rajh.

- Sigurno je da teret povećanih troškova zbrinjavanja ovog otpada ne bismo mogli podnijeti, a niti osigurati potrebna sredstva za nabavu novih komunalnih vozila bez promjene cijene usluge tj. povećanja cijene za krajnjeg korisnika. Međutim, dodjelom bespovratnih sredstava od gotovo 1,5 milijuna kuna moći ćemo zadržati postojeću kvalitetu usluge i zadržati postojeće cijene – zaključio je Ivkomov direktor E. Rajh.

print