Novosti

ANKETA Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća – građani najzainteresiraniji za obnovu fasade

Ponedjeljak

Projektni ured Grada Ivanca za EU fondove je na radionicama koje su za zainteresirane prijavitelje na Javni poziv „Energetska obnova obiteljskih kuća“ bile održane 15.06. i 24.06. u Kinu Ivanec, izvršio anketiranja nazočnih građana.

Iz rezultata provedene ankete vidljivo je da će se čak 76% građana prijaviti na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Od 76% ispitanika koji će se javiti na navedeni Poziv, njih 48% planira koristiti pomoć Projektnog ureda za EU fondove kod prikupljanja dokumentacije i prijave projekta.

Također, 58% ispitanika će na Javni poziv prijaviti obnovu fasade svoje obiteljske kuće, a njih 24% obnovu stolarije.

Preostali ispitanici obnovit će krovište, a samo 6% ispitanika ne bi uopće ulagalo u navedene građevinske mjere. 

Najviše ispitanika, njih 63%, procjenjuje da će njihova investicija biti do 100.000,00 kuna. 

52% ispitanika će vlastito učešće (40%) financirati iz vlastite ušteđevine, a ostali se planiraju kreditno zadužiti.  

24% ispitanika neće koristiti pomoć Projektnog ureda za EU fondova pri čemu su naveli da će sve potrebno pripremiti sami, dok 50% već ima potrebnu pomoć od strane vanjskog stručnjaka.

76% ispitanika koji se planiraju javiti na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća ujedno će se prijaviti i na Javni poziv Varaždinske županije kojim se sufinancira dio troškova.

print