Novosti

DVD IVANEC POČEO S DOGRADNJOM GARAŽA Grad Ivanec za gradnju osigurao 300.000 kuna

Srijeda

Dobrovoljno vatrogasno društvo Ivanec počelo je s radovima na gradnji dviju garaža u krugu vatrogasnog doma za smještaj svog voznog parka. 

Potrebna sredstva izdvojio je Grad Ivanec na način da je rebalansom proračuna za 2021. osigurao 300.000 kuna, dok će se ostatak potrebnih sredstava osigurati iduće godine.

Dogradit će se dvije garaže, čime će DVD Ivanec osigurati kvalitetan smještaj za svoj kompletni vozni park.

Na fotografijama u prilogu ovoga teksta možete vidjeti sadašnje stanje te virtualni prikaz budućih novih garaža.

Inače, ulaganja Grada u vatrogastvo nikad nisu bila veća negoli ove godine, što pokazuje podatak da će se iz gradskog proračuna za potrebe rada DVD-ova izdvojiti 1,25 milijuna kuna.

Od te je svote za rad Vatrogasne zajednice i svih šest DVD-ova koji djeluju u njenom sklopu (Ivanec, Radovan, Salinovec, Margečan, Gačice i Bedenec) namijenjeno 670.000 kuna.

Također, za ovu je godinu u proračunu osigurano dodatnih480.000 kuna za navedenu gradnju garaža te za nabavu vozila za DVD Radovan. 

K tome, Grad je i ove godine nastavio s dobrom praksom iz prošlih godina te izdvojio dodatnih 100.000 kuna za opremanje svih DVD-ova. 

Povećanim izdvajanjima za vatrogastvo Grad želi što bolje opremiti DVD-ove voznim parkom i ostalom potrebnom opremom te ih tako dodatno osnažiti, jer upravo vatrogasci su oni koji prvi priskaču u pomoć građanima, bilo da je riječ o požarima, poplavama ili tehničkim intervencijama, a treba znati da su i kod potresa i u korona krizi upravo vatrogasci bili ti koji su prvi intervenirali i pomagali ljudima.

 

DVD Ivanec novo šumsko vozilo

 

Inače, nedavno je u Vatrogasnoj školi u Zagrebu potpisan sporazum o dodjeli novog šumskog vatrogasnog vozila  DVD-u Ivanec, a sve u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - “Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH”. 

Isporuka vozila u DVD Ivanec planira se do kraja lipnja ove godine.

Radi se o šumskom vozilu s 2500 litara vode i bacačem vode na šasiji MB Arocs, koje će znatno poboljšati operativnu spremnost DVD-a Ivanec.

print