Novosti

Radovi na nerazvrstanim cestama na području grada Ivanca u punom su jeku

Četvrtak

Na širem gradskom području u tijeku su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta planirani Programom modernizacije nerazvrstanih cesta Grada Ivanca za 2021. godinu. 

Ovih dana asfaltira se odvojak Mudri u Ivanečkoj Željeznici, a završeni su radovi u Stažnjevcu, Gačicama, Osečkoj i Lukavcu te jedna dionica u Ivanečkoj Željeznici.

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta povjereno je poduzeću PZC d.d. Varaždin, nakon provedenog postupka javne nabave, a vrijednost gore spomenutih izvedenih radova iznosi 1,8 milijuna kuna.

Važno je istaknuti kako je ove godine upravo kroz Program modernizacije nerazvrstanih cesta rekonstruirana i uređena Kumičićeva ulica, a vrijednost investicije iznosila je 2,4 milijuna kuna.

U narednom razdoblju slijede radovi u Salinovcu, Punikvama i Kaniži.

Kroz ovogodišnji program modernizacije nerazvrstanih cesta izvest će se radovi u vrijednosti od 4,2 milijuna kuna, a ukupno će se asfaltirati blizu 4 kilometra nerazvrstanih dionica.

Također, drugim rebalansom Proračuna Grada Ivanca osigurana su dodatna sredstva za dovršetak prometne infrastrukture u ulici Petra Preradovića, a u kojoj će se postavit i moderna javna rasvjeta. Ukupna vrijednost radova procjenjuje se na 3 milijuna kuna.

Kao što je poznato, Grad ceste na svom području modernizira temeljem petogodišnjeg programa, pri čemu treba napomenuti da je asfaltiranje pojedinih predviđenih cesta i odvojaka prolongirano zato što su one u međuvremenu ušle u obuhvat Aglomeracije.

print