Novosti

PRIPREME ZA OTVARANJE NOVE GRAĐEVINSKE ZONE Nova zona Gmajna spojit će Ivanec i Ivanečko Naselje

Ponedjeljak

-S obzirom na trend ubrzanog širenja građevinskog područja Ivanca i sve veću potražnju građana i poslovnih subjekata za kvalitetnim građevinskim zemljištem, Grad Ivanec kreće u pripremu projekta uređenja nove građevinske zone Gmajna (prostor na istočnom izlazu iz Ivanca u pravcu Ivanečkog Naselja) po modelu tzv. urbane komasacije. Taj model Grad je primijenio u zoni C3 u Ivancu, koja se nakon toga građevinski aktivirala te se sada ubrzano popunjava gradnjom novih privatnih kuća i poslovnih objekata – potvrdio je gradonačelnik Ivanca Milorad Batinić.

Područje Gmajne sada je neizgrađeno, ali se s obzirom na lokaciju (položaj, blizina gradskog centra, izlaz na državnu cestu, poslovno-industrijska i trgovačka zona u neposrednom susjedstvu) smatra da je riječ o izrazito atraktivnoj budućoj stambeno-poslovnoj zoni. Nakon uređenja porast će i vrijednost nekretnina na ovom području.

-Ovdje ćemo projektom urediti 2.800 metara novih prometnica sa svom potrebnom infrastrukturom. U dijelu zone planiramo provesti urbanu komasaciju kako bi se budućim vlasnicima ponudile uređene parcele. Glavnina zone bit će namijenjena isključivo stanovanju, dok će koridor uz državnu cestu biti rezerviran za poslovne sadržaje – kaže mag. arh. Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika.

Jedinstvena urbana cjelina

Uređenjem Gmajne uspostavit će se jedinstvena urbana cjelinakoja će sezati od centralnog dijela Ivanca pa sve do stambenih i poslovnih zona u Ivanečkom Naselju, gdje je već u najavi izgradnja velikog trgovačkog centra u kojem će biti otvoreno do sto novih radnih mjesta.

U prvom koraku provest će se javna nabava za izradu projektne dokumentacije cestovne infrastrukture, dok će se u narednom periodu etapno pristupiti otkupu zemljišta i izgradnji.

Gradska uprava smatra da bi se realizacijom ovoga projekta zadovoljili kapaciteti proširenja stambenih zona naselja Ivanec za narednih 10 do 15 godina.

Sve aktivnosti na aktiviranju novih zona, uz trajno aktivan Program mjera Grada Ivanca za poticanje stambenog zbrinjavanja mladih, dio je gradskih aktivnosti usmjerenih povećanju kvalitete života i otvaranju novih stambenih mogućnosti za rastuću populaciju u centralnom gradskom naselju.

print