Novosti

NOVI PROGRAM POTPORE GRAĐANIMA U javnoj raspravi prijedlog Programa povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća

Petak

Grad Ivanec u javnu je raspravu uputio prijedlog novog programa potpore građanima u aktualnoj situaciji uzrokovanoj porastom cijena energenata.

Uz programe namijenjene poduzetnicima i građanima, koji su već u javnom savjetovanju, gradska uprava Ivanec izradila je i Program potpora vezan uz povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća.

Njime bi sva kućanstva, koja se odluče za cjelovitu ili djelomičnu energetsku obnovu obiteljskih kuća u svrhu smanjenja potrošnje energije, od Grada mogla ostvariti pravo na povrat uloženih sredstava u visini 5 do 10% (ovisno mjeri energetske obnove koju izvode), a maksimalno do iznosa 15.000 kuna, ako korisnik izvodi više mjera.

U sljedećoj tablici prikazane su predložene potpore:

ENERGETSKA OBNOVA

MAKSIMALNI IZNOS OPRAVDANOG TROŠKA

STOPA SUFINANCIRANJA GRADA IVANCA

MAKSIMALNI IZNOS SUFINANCIRANJA

Toplinska izolacija vanjske ovojnice     (vanjski zid – minimalno 10 cm, ravni krov, izolacija stropa prema negrijanom tavanu, kosi krov, pod)

do 100.000,00 kn

 

5%

do 5.000,00 kn

Zamjena vanjske stolarije

do 100.000,00 kn

5%

do 5.000,00 kn

Sunčani toplinski sustavi

do 50.000,00 kn

10%

do 5.000,00 kn

Kotlovi na sječku/pelete

do 50.000,00 kn

10%

do 5.000,00 kn

Dizalice topline

do 70.000,00 kn

10%

do 7.000,00 kn

Fotonaponski sustavi

do 100.000,00 kn

10%

do 10.000,00  kn

Prije negoli gradonačelnik i službeno uputi Gradskom vijeću na donošenje program novih gradskih potpora, on mora proći kroz postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Program će u javnoj raspravi biti do 5. listopada, a dotad na nj možete slati primjedbe i prijedloge i to na propisanom obrascu koji je, zajedno s prijedlogom integralnog programa (koji sadrži i uvjete za prijavu i način dodjele sredstava) i obrazloženjem, dostupan na web stranici Grada Ivanca www.ivanec.hr – rubrika Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

print