Gradska uprava

5. GOSPODARENJE OTPADOM I ZAŠTITA OKOLIŠA

Obavijest o izradi izmjena i dopuna prostorno – planske dokumentacije Grada Ivanca

 

  • VIII. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Ivanca
  • VIII. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Ivanca
  • VI. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone užeg centra Ivanca
  • pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja površine sportsko-rekreacijske namjene „Jezera“ u Ivancu
  • pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Zone C-3 u Ivancu