Gradsko vijeće

Službene objave Materijali za sjednice Gradskog vijeća

Materijal za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Ivanca

Zapisnik i akti donijeti na sjednicama

Zapisnik sa 9. sjednice gradskog vijeća