Civilno društvo

uo za lokalnu samoupravu i imovinu

Gradska uprava

Natječaji i pozivi Gradski natječaji i javni pozivi Civilno društvo
- 12.02.2022. Završio

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2022. godinu

Službene objave Gradski natječaji i javni pozivi Civilno društvo

Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba Grada Ivanca za 2021. godinu